Vacatures

De Achille Ratti-groep kan niet bestaan zonder voldoende vrijwilligers. Gelukkig hebben we altijd kunnen terugvallen op een enthousiaste groep die er - met zijn allen - voor zorgde dat we iedere week onze jeugdleden leuke en uitdagende programma's kunnen aanbieden.

Maar ook bij onze groep zijn we voortdurend op zoek naar aanvulling en/of uitbreiding van de groep vrijwilligers.

Hieronder vind je een overzicht van de functies die op dit moment vacant zijn.

Leidinggevende Bevers / Welpen / Scouts

We zijn op dit moment dringend op zoek naar leidinggevenden bij de Bevers (4½-7 jaar), Welpen (7-10) en Scouts (10-14) . De Bevers draaien iedere zaterdagmorgen van 9.30 tot 11.00 in ons clubgebouw de Jolter, de Welpen en Scouts draaien iedere vrijdagavond.

  • Ben je 17 jaar of ouder?
  • Vind je het leuk om onze jeugdleden iedere week te verrassen met leuke en nieuwe programma's? 
  • En vind je het leuk om deel uit te maken van de meest uitdagende vereniging van Heeten?

Neem dan even contact op met onze groepsbegeleider, Luc via

Ook als je niet iedere week (maar wel de meeste weken..) kunt nodigen we je van harte uit om te reageren.

Praktijkbegeleider

Voor de vereniging zijn we op zoek naar een Praktijkbegeleider. Deze zorgt - in nauwe samenwerking met de Groepsbegeleider - er voor  dat onze leidinggevenden zich op de juiste manier kunnen ontplooien, onder andere door het aanbieden van cursussen/trainingen. De Praktijkbegeleider maakt geen deel uit van het bestuur, maar werkt wel nauw met hen samen.

Voor deze functie is een compleet functieprofiel te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met onze groepsbegeleider, Luc via

Bestuursleden Stichting

De Achille Ratti-groep bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant is er de vereniging, verantwoordelijk voor het Scoutingspel en alles wat daar rechtstreeks mee te maken heeft. Aan de andere kant is er de beheerstichting, verantwoordelijk voor het groepsmateriaal, het clubgebouw en voor de financiën. Voor de stichting zijn we nog opzoek naar de volgende bestuursleden.

 

Algemeen lid

Voor de stichting zijn we op zoek naar een Algemeen Lid. Het algemeen lid is samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het beheren van de financien, het clubgebouw en het groepsmateriaal. Verder behartigt het algemeen lid in het bijzonder de belangen van de jeugdleden en hun ouders in de stichting.

Andere functies

  • Heb jij affiniteit met het Scoutingspel?
  • Wil jij ons helpen om onze jeugdleden iedere week weer uitdagende programma's te bieden?
  • Wil je deel uitmaken van de leukste verenging van Heeten?

Neem dan contact op met onze vereniging, dit kan via

Onze vereniging en stichting kunnen alleen maar bestaan dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers. De meest in het oog lopende zijn natuurlijk de leidinggevenden, die iedere week weer leuke en uitdagende programma's bieden aan onze jeugdleden. 

Maar er zijn veel meer vrijwilligers actief binnen Scouting Heeten. En we zijn altijd op zoek naar personen die ons willen helpen, vaak gaat het om kortlopende klussen, af en toe om "vaste bemanning" van een commissie die eens per jaar een actie voorbereidt.

Binnenkort

vr 31 mei 19:00 - 20:30
Welpen : Tuu taa tuu
vr 31 mei 19:00 - 21:00
Scouts : Opkomst oudste scouts
vr 31 mei 19:30 - 21:30
Explorers : Klimmen
vr 7 juni 19:00 - 20:30
Welpen : <i>Geen opkomst ivm kermis</i>
vr 7 juni 19:00 - 21:00
Scouts : Geen opkomst ivm kermis
vr 7 juni 19:30 - 21:30
Explorers : Kermis