Lid worden?

 

 

Wil je graag lid worden van Scouting Achille Ratti, dan mag je eerst 3x met een opkomst meedoen om te kijken hoe leuk en uitdagend dit is. Heb je dan besloten om lid te worden dan krijg je van de leiding een aanmeldformulier, dit moet volledig ingevuld weer worden ingeleverd.  Stuur snel een mailtje naar de leiding van de Bevers (5-7 jaar), Welpen (7-10 jaar) of Scouts (10-14 jaar) om een keer mee te kijken!

Bij de scouts is momenteel een wachtlijst, neem voor meer info contact op met de Scouts ()

Contributie

De contributie voor de speltakken bestaat uit twee onderdelen, te weten de kwartaalcontributie en de kampbijdrage. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de vereniging. De contributie wordt per kwartaal geïnd via een automatische incasso, halverwege de 1e maand van elk kwartaal. Het seizoen loopt vanaf het 4e kwartaal t/m het 3e kwartaal, bij deelname aan het zomerkamp en bij opzegging aan het eind van het seizoen wordt altijd t/m het 3e kwartaal geïnd.

Bij lidmaatschap gedurende het kwartaal wordt dit kwartaal naar verhouding berekend en bij het volgende kwartaal automatisch geïncasseerd. 

 

Contributie
(2023)  

Zomerkamp
bijdrage

Bevers € 24,00 € 5,00*
Welpen € 30,00 € 10,00*
Scouts € 33,00 € 15,00*
Explorers € 40,50 € 15,00*
Stam € 9,00  -

*Voor leden welke aangemeld worden na 31 maart wordt de zomerkamp bijdrage hoger bijgesteld indien ze meegaan met het zomerkamp. Deze bijdrage is gelijk de normale bijdrage + het deel contributie vanaf 1 april t/m de datum van lidmaatschap. Voor de Explorers zal dit in overleg met de speltak worden bepaald.

Infoboekje

Als je lid bent geworden van de Achille Ratti-groep dan heb je waarschijnlijk een heleboel vragen. De meeste antwoorden op die vragen kun je terugvinden op deze website.

Omdat we niet alle persoonlijke gegevens van onze leidinggevenden en kaderleden op deze website willen plaatsen, ontbreken deze gegevens in het infoboekje. Voor de ouders/verzorgers is er een formulier beschikbaar waarop deze gegevens wel vermeld staan. Dit is via de leiding te verkrijgen in de Jolter of via een mailtje aan de ledenadministratie:  

Ledenadministratie

Om je goed in te kunnen schrijven is het belangrijk dat je het aanmeldformulier zo volledig mogelijk invult. Zo gebruiken we de gegevens uit de ledenadministratie om leden en/of ouders te informeren, uit te nodigen voor evenementen, etc. De gegevens die je invult worden alleen gebruikt voor een juiste registratie bij onze groep en bij Scouting Nederland. 

Als je lid wordt van onze scoutinggroep, wordt je automatisch ook ingeschreven in het ledenbestand van Scouting Nederland. Als je lid wilt worden dan ga je akkoord met het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland en de lidmaatschapsvoorwaarden welke op deze pagina staan. Je kan de geregistreerde gegevens zelf inzien (en voor een gedeelte wijzigen) op de site van Scouts Online. Om de gegevens te kunnen bekijken of aanpassen heb je een account nodig. Heb je die niet, dan kan je dezelfde pagina zo'n account aanmaken.

Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop je als lid geregistreerd staat, stuur die dan naar de ledenadministratie:  

Scoutfit

Elk lid heeft tevens een blouse en groepsdas nodig. Meer info vindt u hierover onder Kleding.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, ten minste één maand voor een nieuw kwartaal. Dit kan dit middels een afmeldformulier bij je leiding. Er vindt geen restitutie plaats over reeds geïnde contributies.

Binnenkort

di 23 juli 0:00
Welpen : Zomerkamp
speltakteken stam
(5 - 7 jaar)  (7 - 10 jaar) (10-14 jaar) (14-18 jaar) (vanaf 18 jaar)